Günah keçisi yapıyorlar

Günah keçisi yapıyorlar

Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı İshak Memişoğlu, 2018 yılında 2 bine yakın işçinin hayatını kaybettiğini belirterek, "İş verenler, kendi yerlerine günah keçisi olarak iş güvenliği uzmanlarını koyuyor. Böyle bir çalışma yaşamında önleyici tedbir alınamaz" dedi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Samsun Şubesi, birlikleri tarafından İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü ilan edilen 3 Mart nedeniyle basın açıklaması düzenledi. Mimarlar Odası Samsun Şubesi'nde yapılan açıklamada konuşan Başkan İshak Memişoğlu, iş kazalarının kamuoyunda normalleştirildiğini söyledi.

MEVZUAT YETERSİZ

Memişoğlu, 2018 yılında bin 923 işçinin işyeri kaynaklı olarak hayatını kaybettiğini vurgulayarak, "AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu güne iş cinayetinde hayatını kaybeden işçi sayısı 22 bin. Her yıl, evine ekmek götürmeye çalışan 2 bine yakın işçinin hayatını kaybediyor olması, ülkemizdeki işyerlerinin güvensiz ve ilgili mevzuatın yetersiz olduğunu göstermektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve kanun çerçevesinde yapılan düzenlemeler problemli. Kuralsız çalışma koşulları olduğu sürece işçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki düzenlemeler bir anlam ifade etmeyecektir" diye konuştu.

BAĞIMSIZ ENSTİTÜ DENETLEMELİ

İş verenlerin temel sorumluluklarından kaçındığını söyleyen Memişoğlu, "İş güvenliği konusunda iyileştirici adımlar atılabilmesi için öncelikle işverenlerin sorumluluktan kaçmasının önüne geçilmelidir. İşverenler, kendi yerlerine günah keçisi olarak iş güvenliği uzmanlarını koyuyor. Böyle bir çalışma yaşamında önleyici tedbir alınamaz. İşçi sağlığı konusundaki düzenlemelerin yalnızca ilgili bakanlık tarafından yürütülmesi, doğru kararların alınmasında engel. Bu nedenle düzenleme ve denetleme, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, sendikalar, TTB ve TMMOB'dan oluşan bağımsız bir enstitü tarafından yerine getirilmeli" ifadelerini kullandı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER