Arıcılık destekleme tebliğinde değişiklik

Arıcılık destekleme tebliğinde değişiklik

Tarım ve Orman Bakanlığı Arıcılık Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilere arılı kovan başına 15 TL, üretim izni almış damızlık ana arı üreticilerinden satın alıp kullandıkları damızlık ana arı başına 80 TL destek ödenmesi şeklinde değiştirildi.


5 Aralık 2020 tarih ve 3190 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile yürürlüğe konulan 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar'ın 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (c) bendi değiştirilerek, 'Arıcılık Desteği: Bakanlık Arıcılık Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilere, arılı kovan başına 15 TL, bakanlıktan üretim izni almış damızlık ana arı üreticilerinden satın alıp kullandıkları damızlık ana arı başına 80 TL destek ödenir' şeklinde düzenlendi.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun Valiliği Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, 'Tebliğin 11. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan 'yetiştirici/üretici örgütüne üye ve işletmesinde en az otuz arılı kovan bulunan' ibaresi ile (c) bendinde yer alan 'en az otuz' ibaresi yürürlükten kaldırılmış, bir adet ile 1000 adet arasında arılı kovanı olan yetiştiricilere birlik üyelik şartı aranmaksızın 2020 yılında Arıcılık Kayıt Sistemi'ne kaydı olmak ve 31 Aralık 2020 tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde ilçe müdürlüklerine başvurmaları şartıyla destekten yararlandırılacaktır' dedi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER