Samsun'da 4 ay ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Samsun'da 4 ay ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Samsun Valiliği, 01 Temmuz-31 Ekim 2023 tarihleri arasında 'bazı istisnai durumlar dışında' ormanlık alanlara girişleri yasakladı. Sahipsiz hayvanları beslemek isteyenlerin izin alarak ormanlara girebileceği açıklandı.


Samsun Valiliği, orman yangınlarının önlenmesine yönelik bir dizi kararlar aldı. 24 Haziran tarih ve 2023/2 sayılı kararda, "Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte bölgemizde sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak oluşabilecek olağanüstü hava durumları nedeniyle ilimizde orman yangınlarının ortaya çıkabileceği değerlendirilerek, ülkemiz ve milletimiz için paha biçilmez öneme haiz olan ormanlarımızı yangına karşı korumak amacıyla; 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9 ve 66. maddeleri uyarınca Samsun ili sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler; 'Genel Emir'de belirtilen istisnai haller dışında 01 Temmuz 2023-31 Ekim 2023 tarihleri arasında yasaklanmıştır" denildi.

Genel Emir
Samsun Valiliği tarafından alınan Genel Emir şöyle:
"Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte bölgemizde sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak oluşabilecek olağanüstü hava durumları nedeniyle ilimizde orman yangınlarının ortaya çıkabileceği değerlendirilerek, ülkemiz ve milletimiz için paha biçilmez değere haiz olan ormanlarımızı yangına karşı korumak amacıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Madde 1 - Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74'üncü maddesi ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9 ve 66'ncı maddeleri uyarınca Samsun ili sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler 01 Temmuz 2023 - 31 Ekim 2023 tarihleri arasında yasaklanmıştır.
Bu tarihler arasında;
a-) Orman İşletme Müdürlükleri/Orman İşletme Şeflikleri tarafından ormancılık faaliyeti kapsamında izin verilenler, görevlendirilmiş yetkililer ormanlara girebilecektir.
b-) Sahipsiz hayvanları beslemek amacıyla orman alanlarına girmek isteyen vatandaşlarımız, hangi mevkide ve ne zaman besleme yapacaklarını ilgili Orman İşletme Müdürlükleri veya Orman İşletme Şefliklerine bildirmek ve izin almak kaydıyla ormanlık alanlara girip hayvanları besleyebilecektir.
c-) Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşları tarafından kiraya verilen ilimizdeki piknik ve mesire yerleri işleticileri, ilgili kuruluşlarla yapmış oldukları sözleşme hükümlerine istinaden faaliyetlerine devam edecek olmakla birlikte orman yangınlarına karşı her türlü tedbiri alacaklardır. İşleticilerin alması gereken tedbirler, orman teşkilatının ilgili birimleri tarafından takip edilecek ve denetlenecektir.
Madde 2 - Ormanların çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır.
Madde 3 - 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 31 ve 32'nci maddeleri kapsamında olan mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, fındıklık ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır.
Madde 4 - Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır.
Madde 5 - Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (YEDAŞ, TEDAŞ ve TEİAŞ) enerji hatlarının özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alacak, orman teşkilatı tarafından gerekli görüldüğü zamanlarda enerji kesintisi uygulayacaklardır.
Madde 6 - Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulunduracaklardır.
Madde 7 - İlçe kaymakamlıklarımız ve Amasya Orman Bölge Müdürlüğü (Samsun'daki Orman İşletme Müdürlükleri) koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri gözetim ve denetimlerini etkin bir şekilde yapacaklardır. Gerekli hallerde ilçe Kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangınların önlenmesi ve muhtemel yangınlara karşı etkili bir şekilde müdahale edilmesi sağlanacaktır.
Madde 8 - Bu karar Samsun ili sınırlan içerisindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanır.
Madde 9 - Yukarıda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır.
Madde 10 - Bu karar hükümleri 01.07.2023 - 31.10.2023 tarihleri arasında uygulanır."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER