İşsizlik maaşı ne kadar?

İşsizlik maaşı, sigortalının işsiz kalması halinde, geçimini sağlayabilmesi için kendisine ödenen bir maaştır.

İşsizlik maaşı, sigortalının işsiz kalması halinde, geçimini sağlayabilmesi için kendisine ödenen bir maaştır. İşsizlik maaşı, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanmaktadır.İşsizlik maaşı şartları, sigortalının son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması ve hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmasıdır.

İşsizlik Maaşı Hesaplama

İşsizlik maaşı, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanmaktadır. İşsizlik maaşı miktarı, sigortalının son dört aylık prime esas kazançlarının ortalamasının %40'ı olarak hesaplanır. Ancak, işsizlik maaşı miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçemez.

İşsizlik Maaşı Ne Kadar 2023

İşsizlik maaşı ne kadar sorusu çok sorulan soruların başında gelmektedir. 2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla, işsizlik maaşı miktarı, en düşük 5.365 TL, en yüksek ise 10.731 TL'dir.

İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır?

İşsizlik maaşı almak için, sigortalının iş akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurması gerekmektedir. Başvuru, şahsen veya e-Devlet üzerinden yapılabilir.

İşsizlik maaşı başvurusunda, sigortalının aşağıdaki belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir:

 • İş akdinin feshini gösteren belge
 • İŞKUR'a kayıt belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İkametgah belgesi
 • Banka hesap numarası

İşsizlik maaşı başvurusu, İŞKUR tarafından değerlendirilir ve başvurusu uygun bulunan sigortalıya işsizlik maaşı ödemesi yapılır.

İşsizlik Maaşı Alma Şartları

İşsizlik maaşı alma şartları şunlardır:

 • Sigortalının hizmet akdinin sona ermiş olması
 • Sigortalının işsizlik sigortası primi ödemiş olması
 • Sigortalının son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması
 • Sigortalının hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması

İşsizlik Maaşı Alma Şartlarının Aranmaması Halinde İşsizlik Maaşı Alınabilir Mi?

İşsizlik maaşı alma şartlarının aranmaması halinde, işsizlik maaşı alınamaz. Ancak, bazı durumlarda, işsizlik maaşı alma şartlarının aranmaması durumunda da işsizlik maaşı alınabilmektedir. Bu durumlar şunlardır:

 • Sigortalının hizmet akdinin sona ermesi, askerlik, doğum veya hastalık gibi nedenlerle işsiz kalması
 • Sigortalının hizmet akdinin sona ermesi, işverenin kusuru nedeniyle işsiz kalması
 • Sigortalının hizmet akdinin sona ermesi, maluliyeti nedeniyle işsiz kalması

İşsizlik Maaşı Almak İçin İŞKUR'a Yapılacak Başvurular

İşsizlik maaşı almak için, sigortalının İŞKUR'a yapacağı başvurular şunlardır:

 • İşsizlik maaşı başvurusu
 • İşsizlik maaşı itirazı
 • İşsizlik maaşı reddi itirazı

İşsizlik Maaşı Alındıktan Sonra Yapılması Gereken İşlemler

İşsizlik maaşı alan sigortalının yapması gereken işlemler şunlardır:

 • İş arama faaliyetlerini sürdürmek
 • İş arama faaliyetlerini İŞKUR'a bildirmek
 • İşsizlik maaşı ödemesinin kesilmesi durumunda, İŞKUR'a başvurmak

İşsizlik Maaşı Alınırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

İşsizlik maaşı alırken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 • İş arama faaliyetlerini sürdürmek şartıyla ödenmektedir. İşsizlik maaşı alan sigortalı, iş arama faaliyetlerini sürdürmek ve bu faaliyetlerini İŞKUR'a bildirmekle yükümlüdür. İş arama faaliyetleri, iş ilanları takip etmek, iş görüşmelerine katılmak, mesleki eğitim almak gibi faaliyetler olarak tanımlanabilir.
 • İşsizlik maaşı ödemesi, sigortalının iş bulması durumunda kesilir. İşsizlik maaşı alan sigortalı, iş bulduğunda, iş arama faaliyetlerini sonlandırmakla ve İŞKUR'a bildirmekle yükümlüdür. İş arama faaliyetlerinin sonlandırılması ve iş bulmanın belgelenmesi durumunda, işsizlik maaşı ödemesi kesilir.
 • İşsizlik maaşı ödemesi, sigortalının iş sözleşmesinin feshinden itibaren 300 gün süreyle ödenmektedir. İşsizlik maaşı alma süresi, sigortalının iş sözleşmesinin feshinden önceki son üç yıl içinde ödediği işsizlik sigortası prim gün sayısına göre belirlenmektedir. Sigortalı, son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemişse, işsizlik maaşı ödemesi 300 gün süreyle yapılır. Sigortalı, son üç yıl içinde 900 gün işsizlik sigortası primi ödemişse, işsizlik maaşı ödemesi 240 gün süreyle yapılır. Sigortalı, son üç yıl içinde 1080 gün işsizlik sigortası primi ödemişse, işsizlik maaşı ödemesi 180 gün süreyle yapılır.

İşsizlik Maaşı Almanın Avantajları

İşsizlik maaşı almak, işsiz kalan sigortalı için önemli bir avantajdır. İşsizlik maaşı, sigortalının geçimini sağlayabilmesine ve iş arama faaliyetlerini sürdürmesine yardımcı olmaktadır.

İşsizlik maaşı almanın avantajları şunlardır:

 • Geçim desteği sağlar. İşsizlik maaşı, işsiz kalan sigortalının geçimini sağlayabilmesine yardımcı olmaktadır.
 • İş arama faaliyetlerini destekler. İşsizlik maaşı, sigortalının iş arama faaliyetlerini sürdürmesine yardımcı olmaktadır.
 • Psikolojik destek sağlar. İşsizlik, sigortalı için zor bir süreç olabilmektedir. İşsizlik maaşı, sigortalıya psikolojik destek sağlayarak bu süreci daha kolay atlatmasına yardımcı olmaktadır.

İşsizlik Maaşı Almanın Dezavantajları

İşsizlik maaşı almak, işsiz kalan sigortalı için bazı dezavantajlara da sahiptir. İşsizlik maaşı, sigortalının iş arama faaliyetlerini olumsuz etkileyebilmektedir.

İşsizlik maaşı almanın dezavantajları şunlardır:

 • İş arama faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. İşsizlik maaşı, sigortalının iş arama faaliyetlerini olumsuz etkileyebilmektedir. Sigortalı, işsizlik maaşı almakta olduğu için, iş arama faaliyetlerine daha az önem verebilmektedir.
 • Psikolojik bağımlılığa yol açabilir. İşsizlik maaşı, sigortalının psikolojik bağımlılığına yol açabilmektedir. Sigortalı, işsizlik maaşı almakta olduğu için, iş arama faaliyetlerini sürdürmek için gerekli motivasyonu sağlayamayabilmektedir.

Sonuç

İşsizlik maaşı, işsiz kalan sigortalı için önemli bir sosyal güvenlik desteğidir. İşsizlik maaşı, sigortalının geçimini sağlayabilmesine ve iş arama faaliyetlerini sürdürmesine yardımcı olmaktadır. Ancak, işsizlik maaşı almak, sigortalının iş arama faaliyetlerini olumsuz etkileyebilmektedir. Bu nedenle, işsizlik maaşı alan sigortalıların, iş arama faaliyetlerine gereken önemi vermeleri ve psikolojik bağımlılığa yol açabilecek durumlarda profesyonel destek almaları önemlidir.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER